danas je 24.2.2024

Input:

Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja sukladno Zakonu o radu

10.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.21.1.3 Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja sukladno Zakonu o radu

Bernard Iljazović, dipl. iur.

.

Na tržištu rada je i dalje prisutna diskriminacija žena, i to posebice na temelju trudnoće, majčinstva, dobi. Iako su učinjeni pozitivni pomaci u njihovoj efikasnijoj zaštiti, prostora za daljnji napredak itekako ima. U svakom slučaju, potrebne su intenzivnije inspekcijske kontrole radi sankcioniranja poslodavaca koji krše zakonska pravila, a s druge strane i veće prijavljivanje počinjenih prekršaja.

Uzimajući u obzir specifičnost položaja trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu, toj kategoriji osoba se osigurava i posebna zaštita prema odredbama Zakona o radu1.

Shodno tome, u nastavku teksta bit će više riječi o zaštiti trudnica, roditelja i posvojitelja sukladno Zakonu o radu.

Zaštita trudnice, odnosno žene koja je rodila ili koja doji dijete

Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa2 smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima.

Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da ih traži, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.

Trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili radnici koja doji dijete u smislu posebnog propisa, a koja radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, poslodavac je dužan za vrijeme korištenja prava u skladu s posebnim propisom, ponuditi dodatak ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova. Treba istaknuti da dodatak ugovora o radu ne smije imati za posljedicu smanjenje plaće radnice.

Ako poslodavac nije u mogućnosti