danas je 30.9.2023

Input:

Zapošljavanje stranaca u 2019.

3.6.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:38:23

Poglavlja

 Ukratko ćemo se dotaknuti sljedećih tema: 

Zapošljavanje stranaca i dozvola za boravak i rad u RH

  • Pretpostavke za izdavanje dozvole za boravak i rad
  • Uvjeti za dobivanje dozvole za boravak i rad stranaca
  • Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca
  • Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca
  • Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
  • Odredbe koje su značajne za poslodavca ako zapošljavaju strane stručnjake ili strane radnike deficitarnih zanimanja.
  • Potvrda o prijavi rada za rad stranca
  • Razlozi prestanka važenja dozvole za boravak i rad
  • Posebnost raspoređenog radnika