danas je 22.7.2024

Input:

Zapošljavanje mlade osobe

10.3.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Pravna smo osoba, d.o.o. zaposlili smo na neodređeno vrijeme osobu koja ima manje od 30 g. i ovo joj je prvo zaposlenje1. koje olakšice možemo koristiti kod obračuna plaće2. ako koristimo olakšicu, /neobračunavanje doprinosa na plaću/ što se dešava ako osoba koju

smo uposlili i za nju koristili olakšicu/ prestane kod nas raditi prije isteka od 5 godina, bez obzira dala li ona na vlastiti zahtjev raskine ugovorni odnos ili zbog nekih povreda Ugovora o radu pravna osoba raskine Ugovor

Odgovor:

Mlada osoba, prema definiciji iz članka 7. točka 54. Zakon o doprinosima (Narodne novine broj 84/08 do 143/14), je fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Za korištenje olakšice za zapošljavanje mlade osobe potrebno ispuniti propisana tri uvjeta:

→ da je osoba mlađa od 30 godina,

→ da se sklopi ugovor o radu na