danas je 22.7.2024

Input:

Zapošljavanje mlade osobe

16.3.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Mlada osoba, prema definiciji iz članka 7. točka 54. Zakon o doprinosima (Narodne novine broj 84/08 do 143/14), je fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Za korištenje olakšice za zapošljavanje mlade osobe potrebno ispuniti propisana tri uvjeta:

→ da je osoba mlađa od 30 godina,

→ da se sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme,

→ da mlada osoba nema već sklopljeni ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod istog poslodavca.

Sukladno odredbama članka 16.a Pravilnika o doprinosima (Narodne novine broj 2/09 do 157/14):

1. za mladu osobu obračunavaju se samo doprinosi iz osnovice:

→ doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika