danas je 30.9.2023

Input:

Zaposlenik mlađi od 30 godina

20.2.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imamo zaposlenika mlađeg od 30. god. života koji je radio u poduzeću (trgovačko poduzeće) na neodređeno vrijeme. Sada mu želimo raskinuti ugovor i primiti ga u povezano poduzeće (hotel, isti vlasnik, povezana poduzeća Zakonom o porezu na dobit) - zanima me ako ga primimo na neodređeno vrijeme jesmo li oslobođeni plaćanja doprinosa na plaću slijedećih pet godina. Dakle, radi se o novom poslodavcu međutim povezane su firme pa ne znam jeli to predstavlja zapreku.

Odgovor:

Prema odredbi članka 7. točka 54. Zakon o doprinosima (Narodne novine broj 84/08 do 143/14), mlada osoba – jest fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Odredbama članka 16.a Pravilnika o doprinosima (Narodne novine broj 2/09 do 157/14), propisano je sljedeće:

1. stavak 1. - iznimno se za mladu osobu obračunavaju samo doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%;

→ stavak 2. - za