danas je 22.7.2024

Input:

Uvod

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.1 Uvod

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Kako voditi zakonsku evidenciju radnog vremena, koja je dokumentacija potrebna za prijavu radnika i za obračun plaće te kako izračunati razmjerni godišnji odmor? Koja je dokumentacija potrebna o isplati plaće? Što od potrebne dokumentacije treba uručiti djelatniku? Obračun plaće i poslovi koji su u uskoj povezanosti sa samim obračunom (kadrovski poslovi) predstavljaju vrlo osjetljivo područje jer pogrešnim obračunima, nepravilnim rukovanjem, uručivanjem ili krivom pohranom jednog od kadrovskih dokumenata mogu se nanijeti prilične štete poslovanju tvrtke (ako dođe do sudskih sporova).

Vodič za obračun plaće je namijenjen referentima i specijalistima za obračun i naknade plaće, voditeljima računovodstva, voditeljima ljudskih potencijala, pravnicima koji se bave radnim pravom, poduzetnicima i vlasnicima poduzeća, direktorima pojedinih odjela i menadžerima te svim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u procesima obračunavanja dohotka, vođenja kadrovske