danas je 24.2.2024

Input:

Utvrđivanje prava na godišnji odmor

5.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.03.2.1 Utvrđivanje prava na godišnji odmor

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Imamo dilemu glede broja dana godišnjeg odmora. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora li tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju s obzirom da je u Kolektivnom ugovoru određeno najmanje 12 dana.