Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9 Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja

dipl. iur. Morana Krušarovski

Naknada plaće određuje se primjenom određenog postotka na osnovicu za naknadu. Iznimno, temeljem članka 72. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN broj 49/14, 51/14 - ispravak, 11/15, 17/15, 123/16 - ispravak, 129/17) za osiguranike koji obavljaju gospodarsku ili profesionalnu djelatnost obračunava se naknada kao prosječna dnevna naknada za radne dane u tjednu (6 dana).

Osnovica za naknadu

U skladu s člankom 54. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj 80/13, 137/13) i čl. 73. navedenog Pravilnika osnovica za naknadu je prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih 6 vremena poslodavca.

Plaća „radnog mjesta”

Člankom 73. točka 3. istog Pravilnika propisano je da ako osiguraniku u šestomjesečnom razdoblju nije isplaćena niti jedna plaća ili je isplaćena samo jedna plaća, u slučaju kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava HZZO, kao osnovica uzima se pripadajuća plaća za tekući mjesec (plaća „radnog mjesta”, odnosno plaća isplaćena do nastupa na bolovanje), time da ona ne može biti viša od propisane najniže osnovice osiguranja koje služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje važeće za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je osiguranik stupio na bolovanje.

U slučaju kad je osiguranik radio u posljednjih 6 mjeseci kod dva ili više poslodavaca osnovica za naknadu plaće određuje se od plaće koja je osiguraniku isplaćena u svih 6 mjeseci, prema članku 73. točka 4. Pravilnika. Ukoliko je osiguranik zaposlen, u vrijeme kada nastupa na bolovanje, istovremeno, kod dva ili više poslodavaca, osnovica se osiguraniku određuje u odnosu na razmjerni dio sati rada kod svakog poslodavca i koja mu je za te sate isplaćena.

Što se smatra „plaćom” i što se uzima u izračun osnovice za naknadu plaće:

1. plaća isplaćena prema ugovoru o radu po svim osnovama i mjerilima općeg akta kojim je utvrđen obračun i isplata plaće,

2. novčana primanja isplaćena na ime plaće, a na osnovi odluke poslodavca – pravne ili fizičke osobe o raspodjeli sredstava na osnovi ostvarenog rezultata poslovanja ili na osnovi pojedinačne odluke o isplati pripadajuće plaće s naslova naknadno utvrđene i priznate, odnosno dosuđene plaće ili razlike plaće, u dijelu koji se odnosi na mjesece na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu, ako je isplaćena u roku dospijeća tj. u razdoblju (šestomjesečnom) po kojem se utvrđuje osnovica,

3. naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada u smislu propisa o radu (godišnji odmor, plaćeni dopust i sl.),

4. naknada plaće zbog bolovanja koja se isplaćuje na teret pravne ili fizičke osobe (poslodavca),

5. novčana primanja koja se prema propisima o porezu na dohodak smatraju plaćom, u pripadajućem dijelu za mjesece na osnovi koji se utvrđuje osnovica za naknadu, ako su isplaćena u roku dospijeća plaće (npr. regres za godišnji odmor iznad neoporezivog iznosa).

Što se ne smatra „plaćom” i što se ne uzima u izračun osnovice za naknadu plaće: Ne smatra se isplaćenom plaćom te se ne uzima u izračun osnovice za naknadu plaće.

  • primanja koja je osiguranik primio prema propisima o mirovinskom osiguranju, te o zdravstvenom osiguranju osim naknade plaće zbog bolovanja koja se isplaćuju na teret pravne ili fizičke osobe (poslodavca),

  • posebne nagrade u znak priznanja i prigodne novčane isplate radnicima (menadžerske nagrade, nagrade za dugogodišnji rad i sl., isplate za npr. Uskrs, Božić, obljetnice poslodavca i sl.), bez obzira jesu li u općem aktu poslodavca određene kao osnove za raspodjelu plaća,

  • primanja u ime naknada troškova (terenski dodatak, naknada za odvojeni život i sl.),

  • naknade isplaćene za izume i tehnička unapređenja ostvarena na radu ili u svezi s radom,

  • premije osiguranja koje poslodavac plaća za radnike po osnovi osiguranja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: