danas je 1.10.2023

Input:

Umirovljenici

21.2.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Radni odnos

Umirovljenici koji su stekli pravo na punu starosnu mirovinu ili mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnostipo Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN 157/2013 na snazi od 01.01.2014.) i umirovljenici koji su stekli do stupanja tog Zakona pravo na starosnu mirovinu ili invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, te korisnici mirovine koji rade sezonske poslove u poljoprivredi prema čl.99 Zakona o mirovinskom osiguranju mogu biti u radnom odnosu bez obustavljanja mirovine uz prijavu do polovice punog radnog vremena.

Za umirovljenike u radnom odnosu plaćaju se svi doprinosi kao i za druge zaposlenike, i ne koristi se osobni odbitak (koristi ga HZMO kod obračuna mirovine) pa je cijeli dohodak oporeziv.

Vrsta doprinosa

Stopa

Mirovinsko osiguranje I.stup

20%

Zdravstveno osiguranje

15%

Zaštita na radu

0,5%

Zapošljavanje

1,7%

Dohodak od nesamostalnog rada oporeziv je porezom od 24% i pripadajućim prirezom do iznosa od 17.500,00 kn, a iznad toga stopom od 36%.

Drugi dohodak

Umirovljenicima koji ostvaruju drugi dohodak putem Ugovora o djelu i dosada se nije obustavljala mirovina, s time da predmet Ugovor o djelu mogu biti određeni poslovi koji nemaju karakter stalnosti već su jednokratni,gdje se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. Znači, predmet Ugovora o djelu je jednokratan posao pri čemu je ključno postizanje određenog rezultata odnosno djela, a ne samo vrijeme rada.  Kod Ugovora o djelu nije bitan uvjet starosna mirovina da bi osiguranik primao mirovinu, već je pravo na drugi dohodak bez obustave