danas je 25.7.2024

Input:

Ugovorna kazna zbog nepoštivanja ugovorne zabrane tržišne utakmice

10.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.13.1.4 Ugovorna kazna zbog nepoštivanja ugovorne zabrane tržišne utakmice

Ivan Vidas, mag. oec.

Sukladno Zakonu o radu, poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem (ugovorna zabrana natjecanja).

Ugovor se ne smije zaključiti za razdoblje duže od dvije godine od dana prestanka radnog odnosa te može biti sastavni dio ugovora o radu i mora se sklopiti u pisanom obliku. Ako stranke ugovore trajanje zabrane natjecanja duže od dvije godine, ugovorna zabrana obvezivala bi ugovorne strane samo dvije godine, a dio ugovorne odredbe kojom se ugovara duže razdoblje od dvije godine bio bi ništetan.

Nadalje, važno je naglasiti da