danas je 24.2.2024

Input:

Ugovor o radu i osoba iznad 65 godina

13.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.21.2.1 Ugovor o radu i osoba iznad 65 godina

Tomislav Milunović, mag. oec. et iur.

Je li prema Zakonu o radu ("Narodne novine"broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23; dalje u tekstu: ZOR)