danas je 22.7.2024

Input:

Ugovor o dopunskom radu

17.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Mogućnost dopunskog rada za drugog poslodavca radnicima koji rade u punom ili nepunom radnom vremenu propisana je Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19; dalje u tekstu: Zakon).

Sukladno članku 61. stavku 3. Zakona, radnik koji radi u punom radnom vremenu (do najviše 40 sati tjedno) može sklopiti ugovor o dopunskom radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje. Uvjet za sklapanje ugovora o radu za dopunski rad je da poslodavac, odnosno poslodavci s kojima radnik ima već prethodno sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad daju pisanu suglasnost.

Radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, a čije je ukupno radno vrijeme četrdeset sati tjedno, također može sklopiti ugovor o dopunskom radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, pod istim uvjetom da su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost (članak 62. stavak 2. Zakona). Prema tome, radnik koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme kod dva ili više poslodavaca mora imati ukupno tjedno radno vrijeme u trajanju 40 sati, jer tek tada zadovoljava mogućnost sklapanja ugovora o dopunskom radu.

 

Primjer- Ugovor o dopunskom radu

Društvo XY d.o.o., OIB: 11111111111, sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka ulica 1, koje zastupa direktor Ante Anić

(u nastavku teksta: Poslodavac)

i

Petar Perić, OIB: 22222222222,  iz Zagreba, Ulica grada zagreba 1,

(u nastavku teksta: Radnik)

dana 30. siječnja 2020. godine sklapaju

 

UGOVOR O