danas je 24.2.2024

Input:

Što kada obrtnik mora na bolovanje?

20.10.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.20.1.3 Što kada obrtnik mora na bolovanje?

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu, koje se mogu obavljati kao proizvodnja, promet ili usluge. Obrt obavljaju u pravilu fizičke osobe, a samo iznimno i pravne osobe koje provode naukovanje za vezane obrte.

Samostalnost u obavljanju obrta označava samostalno donošenje odluka u okvirima dozvoljenim zakonom i drugim propisima i neovisnost u poslovanju o odlukama drugih gospodarskih subjekata.

Trajnost je vezana za namjeru obrtnika da se djelatnošću u obrtu bavi kontinuirano, a ne samo za jedan poslovni pothvat te na svojstvo trajnosti nemaju utjecaja ni sezonsko obavljanje djelatnosti niti privremene obustave poslovanja.

Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Pri obavljanju obrta dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena.

Za otvaranje obrta fizička osoba mora ispunjavati određene uvjete (da joj nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i da ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta). Obrt se otvara podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu u županiji odnosno nadležnom uredu grada Zagreba.

Po primitku rješenja o upisu u Obrtni registar i obrtnice, potrebno je izraditi pečat i otvoriti žiro račun, te prijaviti se u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Što kada obrtnik mora na bolovanje?