danas je 22.7.2024

Input:

Stavke u JOPPD obrascu za radnicu koja ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta sa teškoćama u razvoju

5.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Kako trebaju izgledati stavke u JOPPD obrascu za radnicu koja od 13.05.2023. ima pravo na rad s polovicom