danas je 25.7.2024

Input:

Specifičnosti vezane za mobilne radnike

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Specifičnosti vezane za mobilne radnike

mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Na mobilne radnike, odnosno radnike koji sudjeluju u aktivnostima cestovnog prijevoza, vozače i samozaposlene vozače primjenjuje se Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Narodne novine broj 75/2013, 36/2015 i 46/2017, koji je na snazi od 20.5.2017 (dalje u tekstu Zakon).

Namjena Zakona je, između ostalog, urediti radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vremena vožnje, prekide vožnje i dokumentaciju, službene evidencije i dr. U Zakon su implementirani relevantni propisi Europske Unije.

Mobilnim radnikom, u skladu s navedenim Zakonom, smatra se svaki radnik koji čini dio prijevoznog osoblja zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, uključujući vježbenike i naučnike glede odredaba koje se odnose na odmore mobilnih radnika.


Mobilni radnik je svaki radnik koji čini  dio prijevoznog osoblja zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, uključujući vježbenike i naučnike glede odredaba koje se odnose na  odmore mobilnih radnika.

Koji period rada se smatra noćnim radom

Noćni rad je rad koji se obavlja tijekom noćnog vremena, odnosno rad koji se obavlja u razdoblju između 00.00 i 5.00 sati.

Ako vaši zaposlenici obavljaju bilo kakav rad između ponoći i sedam sati ujutro, smatraju se noćnim radnicima. Ako rade noću, vaši zaposlenici mogu raditi najviše 10 sati (uključujući sate noćne smjene) u svakom razdoblju od 24 sata.

Raspored radnog vremena

(1) Puno tjedno radno vrijeme mobilnih radnika je 48 sati.
(2) Maksimalno tjedno radno vrijeme može se produljiti do 60 sati, samo ako prosjek od 48 sati nije prekoračen unutar razdoblja od četiri mjeseca.
(3) Ako mobilni radnik obavlja poslove za različite poslodavce, radno