danas je 22.3.2023

Input:

Službena putovanja u inozemstvo i obračun dnevnica

13.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kada su u pitanju službena putovanja, razlikujemo službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu. Pa se tako službenim putovanjem u tuzemstvu smatra putovanje do 30 dana neprekidno, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca unutar granica RH.

S druge strane, službenim putom u inozemstvo smatra se putovanje koje traje do 30 dana neprekidno:

  • iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno,
  • putovanje iz jedne strane države u drugu,
  • iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države.

Službeno putovanje iz Hrvatske u drugu stranu državu ili više njih gotovo bez iznimke podrazumijeva da je dio vremena proveden na putu do hrvatske granice i od nje, a dio vremena u inozemstvu, pa se ovisno o ukupnom trajanju putovanja određuje koliko se inozemnih odnosno tuzemnih dnevnica može neoporezivo isplatiti radniku ili drugoj osobi kojoj je prema poreznim pravilima dopušteno isplaćivati neoporezive dnevnice.

Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je koji uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi se putovanje smatralo službenim putovanjem te su propisani iznosi dnevnica koje poslodavac može isplatiti neoporezivo.

Putni nalog

Prije odlaska na službeni put poslodavac je obvezan radniku dati putni nalog čiji je obvezni sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dohodak, a temeljem kojega se obračunavaju troškovi nastali uz to putovanje, što mora biti dokumentirano vjerodostojnom dokumentacijom. Rok predaje putnoga naloga poslodavcu nije zakonski propisan te je uputno da poslodavac nekim od svojih akata utvrdi krajnji rok predaje.

Poreznim propisima nije propisan oblik nego samo sadržaj obrasca putnog naloga, što poslodavcima daje mogućnost samostalnog kreiranja izgleda obrasca na temelju