danas je 24.2.2024

Input:

Sadržaj obračuna otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

5.10.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.19.1.1 Sadržaj obračuna otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Ivan Vidas, mag. oec.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (NN 68/23; u nastavku: Pravilnik), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2023., s tim da je rok za usklađivanje obračunskih isprava s odredbama Pravilnika do 1. listopada 2023. godine.

U okviru promjena, u novom Pravilniku došlo je do sadržajne izmjene obrazaca, na način da su promijenjeni i obvezni obrasci kod neisplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine, u okviru kojih se uvodi i obveza unošenja podataka o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor.

Sukladno članku 93. ZOR-a poslodavac je dužan, najkasnije 15 dana od dana isplate plaće, naknade plaće, otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Nadalje, poslodavac je dužan u obračunu plaće ili naknade plaće iskazati i iznos dospjelih i isplaćenih primitaka koje radnik, u