danas je 30.9.2023

Input:

Rokovi i kazne kod prijave na mirovinsko osiguranje

27.1.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Temeljem Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju koja je objavljena u Narodnim novinama br. 151/2014. i stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine. Uredbom je, između ostalog, izmjenjen članak 112. Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se utvrđuju rokovi prijave o mirovinskom osiguranju odnosno rokovi dostave podataka za vođenje matične evidencije o obveznicima doprinosa, osiguranicima i promjena tijekom osiguranja.

Izmjenjenim člankom 112. Zakona o mirovinskom osiguranju, podatke za vođenje matične evidencije obveznici