danas je 22.7.2024

Input:

Regres i godišnji odmor za 2017. godinu Online razgovor

18.5.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Ukoliko radnik mijenja 2 poslodavca u kalendarskoj godini, ima li pravo na puni ili razmjerni godišnji kod novog poslodavca za tu kalendarsku godinu ako je prekid između starog i novog poslodavaca manji od 8 dana (s napomenom da mu radni odnos ne prestaje kod novog poslodavca u toj kalendarskoj godini)?

Odgovor:  Ako je radni odnos kod prvog poslodavca prestao tada kod njega koristi razmjerni dio godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa ili mu se isplaćuje naknada za neiskorišteni GO. Kod novog poslodavca ima pravo na razmjerni dio GO ako nije stekao uvjet od 6 mjeseci rada.

Pitanje 2: U slučaju da poslodavac na zahtjev ovrhovoditelja provodi ovrhu na plaći radnika, je li dužan provesti ovrhu i na regresu (smatra li se regres plaćom)?

Odgovor: Regres nije izuzet od ovrhe, znači isplaćuje se na redovni tekući račun.

Pitanje 3:  Treba li uručiti odluku o trajanju i korištenju godišnjeg odmora trudnicama i osobama na stručnom osposobljavanju? Mi smo do sada uvijek izdavali.

Odgovor:  Odluka se uručujemo radnicima koji koriste GO u određenoj godini. Ako je trudnica na komplikacijama ili porodiljnom tada ne koristi GO, a odluka će dobiti prije korištenja GO.

Pitanje 4: S obzirom da je firma sezonskog karatketra te je sezona počela dosta ranije, neki radnici neće moći iskoristiti dio godišnjeg odmora od prošle godine do 30.06.2017. Može li se napraviti neka odluka da će oni taj godišnji moći iskoristiti po završetku sezone od rujna pa nadalje sukladno dogovorima do kraja 2017?

Odgovor:  Poslodavac i radnik se mogu usuglasiti da će preostali GO koristiti i nakon 30.06., takav sporazum predlažem u pisanom obliku svakako.

Pitanje 5: Ako je cijeli GO za 2016. radi bolovanja neiskorišten te radnik s njegovim korištenjem započinje nakon povratka s bolovanja pa radi toga i njegovo korištenje završava u srpnju da li je to ok?

Odgovor:  Da, u redu je obzirom radnik nije mogao koristiti svoje pravo ranije.

Pitanje 6: Ako djelatnik ima ugovor sklopljen na određeno, npr. od 01.01.2016. do 16.09.2017. godine - uručujemo li mu tada rješenje o razmjernom godišnjem odmoru - dakle za tih 9 mjeseci i onda u slučaju da se ugovor produži opet odluku o razmjernom g.o. za preostali dio ili pak odmah za cijelu godinu?

Odgovor:  Ako djelatniku prestaje radni odnos istekom ugovora na određeno, tada ide razmjerni dio GO i odluka u skladu s time, ako se ugovor produžuje i ostaje u radnom odnosu tada radite odluka za GO kao i kod redovnih radnika.

 

 

Pitanje 7:  Direktorica i jedina zaposlena u poduzeću (frizerske usluge) ima neiskorišteni godišnji odmor iz 2016. koji neće moći iskoristiti do kraja 30.06.2017. Kako postupiti, ima li pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor?

Odgovor:  Ne, pravo na naknadu za neiskorišteni GO imaju samo radnici kojima prestaje radni odnos. Radnik se ne može odreći GO sukladno čl. 80 Zakona o radu takav sporazum  je ništetan.

Pitanje 8:  Je li poslodavac dužan isplatiti radniku neiskorišteni GO?

Odgovor:  Samo ako prestaje radni odnos poslodavac je dužan radnik omogućiti ili korištenje ostatka GO ili isplatiti naknadu za neiskorišteni GO.

Pitanje 9:  U slučaju da radnik na vlastiti zahtjev, a koji je poslodavac usvojio, radi na pola radnog vremena (20 sati tjedno), koliko bi takvom radniku pripalo godišnjeg odmora, a u odnosu na radnike koji rade puno radno vrijeme?

Odgovor:  Radnik ima pravo na 4 tjedna GO za svaku kalendarsku godinu. Ako radi 4 sata dnevno to je za njega 1 dan rada. Ako radnik radi 5 dana po 4 sata, ima pravo na 4 tjedna godišnjeg jer radi svaki dan. Ako istodobno radi kod više poslodavaca oni se moraju sporazumjeti o istodobnom korištenju GO, ako se ne dogovore, moraju pustiti radnika na GO kad on želi. Evo niže članci zakona.

Članak 79.

(1) Godišnji odmor iz članaka 77. i 78. ovoga Zakona radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.

Članak 85.

(2) Radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili kod više poslodavaca, a poslodavci ne postignu sporazum o istodobnom korištenju godišnjeg odmora, dužni su mu omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovu zahtjevu.

Pitanje 10:  Radnica je na dužem bolovanju i neće moći iskoristiti godišnji do 30.06. Da li može iskoristiti godišnji poslije ili joj se može isplatiti naknada za neiskorišteni godišnji.

Odgovor:  Koristit će godišnji odmor kada se vrati na posao, ne može joj se isplatiti naknada za neiskorišteni godišnji (isplaćuje se jedino u slučaju