danas je 24.2.2024

Input:

Razlozi za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

4.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.17.1.1 Razlozi za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Ivan Vidas, mag. oec.

Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. Ugovor o radu na određeno vrijeme može se sklopiti u najdužem trajanju od tri godine.

Pod objektivnim razlogom koji opravdava sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme i koji se u tom ugovoru mora navesti smatra se zamjena privremeno nenazočnog radnika te obavljanje posla čije je trajanje zbog prirode njegova izvršenja ograničeno rokom ili nastupanjem određenog događaja.

S istim radnikom smije se sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine.

Razlozi za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Zakonom o radu