danas je 22.7.2024

Input:

Privremena invalidska mirovina

23.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.6.8 Privremena invalidska mirovina

1.1.2023

4.6.8.1 Članak 57. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


  • Invalid rada koji se profesionalnom rehabilitacijom osposobio za druge poslove, a nakon završene rehabilitacije je dugotrajno ostao nezaposlen, ako mu nije osiguran odgovarajući posao za koji se rehabilitacijom osposobio, ima pravo na privremenu invalidsku mirovinu pod uvjetima da je u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina nakon završetka rehabilitacije bio nezaposlen i da je nezaposlenost trajala do navršene 58. godine života.

  • Invalid rada koji je završio profesionalnu rehabilitaciju i koji je nakon završene rehabilitacije nastavio raditi pa naknadno ostao nezaposlen ima pravo na