Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.27 Primjeri ugovora – Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu

Skupina autora

PREUZMITE


__________________________(naziv i sjedište poslodavca, oib)

__________________________ (znak, broj i sl.)

__________________________ (mjesto i nadnevak)

Temeljem odredaba čl 115. st. 1. toč. 1. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17),

predsjednik Uprave / direktor / ravnatelj

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(naziv poslodavca)

donosi

ODLUKU O POSLOVNO UVJETOVANOM

OTKAZU UGOVORA O RADU

Radniku Peri Periću daje se poslovno uvjetovani otkaz ugovor o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme dana 18. svibnja 2006. Otkazni rok iznosi mjesec dana i dva tjedna, a počinje teći danom dostave ove odluke radniku. Za vrijeme otkaznog roka radnik nije dužan raditi i za to vrijeme ima pravo na naknadu plaće i sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka. Uz navedeno također ima pravo uz naknadu plaće odsustvovati s rada četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja. Ugovor o radu prestaje zadnjeg dana otkaznog roka.
Poslodavac utvrđuje da je radnik u cijelosti iskoristio godišnji odmor za prošlu, 2017. godinu, te da ima pravo na godišnji odmor za tekuću 2018. godinu u trajanju od 4 (četiri) tjedna, što preračunato u radne dane kod Poslodavca iznosi 20 (dvadeset) radna dana, uvećano za 1 (jedan) dodatni dan godišnjeg odmora za ostvareni radni staž kod Poslodavca, temeljem odredbe čl. _____ Pravilnika o radu, što ukupno iznosi 21 (dvadeset i jedan) radni dan godišnjeg odmora. Poslodavac će Radniku s danom prestanka radnog odnosa temeljem ove Odluke o otkazu isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor iz prethodnog stavka koju će odrediti sukladno odredbi čl. 82. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 godišnjeg odmora.

(Radnik ima pravo na otpremninu u svoti od ___________ kuna, koja će mu biti isplaćena s danom prestanka radnog odnosa).

Obrazloženje

Potreba za radom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: