Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

27.9.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.16.1.5 Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Nives Baškiera, mag.iur

Pitanje ovrhe na plaći regulirano je odredbama Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) te ju, za razliku od ovrhe na novčanim sredstvima koju provodi FINA, provodi poslodavac. Kad ovrhovoditelj zatraži ovrhu nad plaćom, takav zahtjev dostavlja ovršenikovu poslodavcu koji je dužan plijeniti radnikovu plaću te umjesto na radnikov tekući račun isplatiti je ovrhovoditelju. Rješenje o ovrsi odnosi se i na povećanje plaće do kojega dođe nakon dostave rješenja o ovrsi.

Kad ovršeniku prestane rad, rješenje o ovrsi djeluje prema novom poslodavcu s kojim ovršenik zasnuje radni odnos i to od dana kad je tom poslodavcu dostavljeno rješenje o ovrsi. Prijašnji poslodavac ovršenika dužan je dostaviti rješenje o ovrsi novom poslodavcu i o tome obavijestiti sud. Ukoliko poslodavac ne postupi na opisani način, odgovara za štetu koju je ovrhovoditelj zbog toga pretrpio.

Primanja koja su izuzeta od ovrhe:

1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,

2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,

3. primanja po osnovi socijalne skrbi,

4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,

5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno,

6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,

7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,

8. primanja po osnovi odličja i priznanja,

9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,

11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

12. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,

13. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,

14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: