danas je 25.9.2023

Input:

Prijava roditelja na zdravstveno osiguranje roditelja

5.2.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prema članku 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13. i 137/13. – nastavno: Zakon), status osigurane osobe – člana obitelji osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), mogu steći roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj), ako su nesposobni za samostalan život i rad, ako nemaju sredstava za uzdržavanje i ako ih osiguranik uzdržava.

Roditelji stječu status člana obitelji osiguranika pod uvjetom da status u obveznom