danas je 25.9.2023

Input:

Prijava, odjava i promjena podataka osiguranika (radnika) na obvezna osiguranja (zdravstveno i mirovinsko)

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.6 Prijava, odjava i promjena podataka osiguranika (radnika) na obvezna osiguranja (zdravstveno i mirovinsko)

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Svojstvo osiguranika utvrđuje HZMO (hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) na osnovi prijave na osiguranje. Prijavu podnosi:

poslodavac osiguranika odnosno obveznik doprinosa

−osiguranik kada je sam obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Svojstvo osiguranika prestaje prestankom okolnosti na temelju kojih je stekao svojstvo osiguranika, te u slučaju stjecanja prava na mirovinu.

Prijava se podnosi područnoj službi/uredu/ispostavi HZMO-a, nadležnoj prema sjedištu poslodavca ili njegove podružnice, odnosno mjestu prebivališta ili obavljanja djelatnosti. Rok za prijavu na osiguranje je najranije osam dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca.

Svi poslodavci, odnosno drugi obveznici podnošenja prijave s više od tri osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem. E-prijave  je  web-aplikacija koja korisnicima omogućava elektroničku uspostavu prijave i odjave na mirovinsko osiguranje, prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa i o promjenama podataka obveznika doprinosa.

 

Vrste prijava (tiskanice/elektroničke prijave)

−M-1P/eM-1P Prijava o početku osiguranja

−M-2P/eM-2P Prijava o prestanku osiguranja

−M-3P/eM-3P Prijava o promjeni tijekom osiguranja