danas je 25.7.2024

Input:

Prekršajne odredbe - Članak 150.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

13.2 Prekršajne odredbe - Članak 150.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 70.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja