danas je 30.11.2023

Input:

Prekovremeni rad - Članak 65. (ZOR)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.8.6 Prekovremeni rad – Članak 65. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik je na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca da prije početka prekovremenog rada uruči radniku pisani zahtjev, usmeni zahtjev poslodavac je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen.

(3) Ako radnik radi prekovremeno, ukupno trajanje rada radnika ne smije biti duže od pedeset sati tjedno.

(4) Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od sto osamdeset sati godišnje, osim ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom, u kojem slučaju ne smije trajati duže od dvjesto pedeset sati godišnje.

(5) Zabranjen je prekovremeni rad maloljetnika.

(6) Trudnica, roditelj s djetetom do osam godina života te radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

(7) Matični poslodavac može radniku koji radi u dodatnom radu naložiti prekovremeni rad samo ako radnik dostavi poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

(8) Poslodavac kod kojeg radnik obavlja dodatan rad ne smije naložiti prekovremeni rad, osim u slučaju više sile.


U čl. 65. izmijenjen je od 1.1.2023. samo st. 6., te su dodani novi st. 7. i 8.

Izmjenom st. 6. usklađuje se ranije važeća odredba s novim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (“Narodne novine“ br. 152/22.) koji je na snagu stupio s 1.1.2023. i njime je u naše zakonodavstvo, od važnijih novina, uvršteno pravo na očinski dopust, koje je inače propisano čl. 4. Direktive (EU) 2019/1158 Europskog