danas je 22.7.2024

Input:

Pravo na zdravstvenu zaštitu - Članak 18.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.2 Pravo na zdravstvenu zaštitu - Članak 18.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz članka 17. točke 1. ovoga Zakona u opsegu utvrđenom ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona obuhvaća pravo na:

  1. primarnu zdravstvenu zaštitu,
  2. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,
  3. bolničku zdravstvenu zaštitu,
  4. pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova Zavoda,
  5. dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala Zavoda,
  6. ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom