danas je 22.7.2024

Input:

Primjeri ugovora - Sporazum o osiguranju

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.12 Primjeri ugovora – Sporazum o osiguranju

Skupina autora

PREUZMITE


_______________________, __________________, OIB: _________________, s jedne strane kao vjerovnik (dalje: vjerovnik)

i

_______________________, __________________, OIB: _________________, s druge strane kao dužnik (dalje: dužnik)

Opcija _______________________, __________________, OIB: _________________, kao jamac (dalje: jamac)

zaključili su danas sljedeći

SPORAZUM O OSIGURANJU

Članak 1.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da na dan sklapanja ovog Sporazuma postoji potraživanje vjerovnika prema dužniku u iznosu od ________ kn