danas je 24.2.2024

Input:

Potpore HZZ i radno-pravni odnosi nakon svibnja 2020.Online razgovor

5.6.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Priznaju li se troškovi kamata kod osobnih automobila u financijskom leasingu u cijelosti?

Odgovor 1: Da, u cijelosti su porezno priznati trošak jer predstavljaju trošak financiranja.

 

Pitanje 2: Jesu li inozemne donacije porezno priznati trošak?

Odgovor 2: Ne, dane inozemne donacije nisu porezno dopustive, priznaju se samo donacije u tuzemstvu uz ispunjenje propisanih uvjeta.

 

Pitanje 3: Platili smo zateznu kamatu inozemnom povezanom društvu te smo platili i porez po odbitku, povećamo li poreznu osnovicu za puni iznos obračunate zatezne kamate?

Odgovor 3: Ne, osnovica poreza na dobit povećava se za svotu zatezne kamate umanjene za plaćeni porez po odbitku.

 

Pitanje 4: Primili smo zajam tuzemnog člana društva koji ima 50% udjela u kapitalu. Porezno priznaje li nam se kamata na zajam iznad četverostruke svote kapitala?

Odgovor 4: Da, jer se