Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pojmovno određenje i struktura plaće

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2 Pojmovno određenje i struktura plaće

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Zakonom o radu definirana su temeljna prava i obveze iz radnog odnosa. Poslodavac je obvezan radniku u radnom odnosu dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama poslodavca danim u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Dakle, plaća je naknada za rad radniku, a poslodavac ju je dužan obračunati i isplatiti u skladu s odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu. Ako nije u primjeni kolektivni ugovor ili pravilnik o radu, a ugovor o radu ne sadrži dovoljno podataka na temelju kojih bi se plaća mogla odrediti,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: