danas je 30.9.2023

Input:

Plaća u naravi za OA - dugotrajno bolovanje

27.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Molimo mišljenje u vezi obračuna plaće u naravi za korištenje osobnog automobila radniku koji je na dugotrajnom bolovanju. Naime, radnik je prije bolovanja imao pravo korištenja osobnog auta i u privatne svrhe te mu se obračunavala plaća u naravi. S obzirom na to da će radnik biti duže vrijeme na bolovanju, zanima nas može li i dalje