Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Plaća člana uprave ili izvršnog direktora zaposlenog u društvu

29.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.6 Plaća člana uprave ili izvršnog direktora zaposlenog u društvu

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019) u članku 4. određeno je da fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca. Dakle, član uprave može ali ne mora biti u radnom odnosu u društvu u kojem ima funkciju člana uprave. Član uprave upisuje se u registar nadležnog trgovačkog suda.

Članovi uprave mogu imati različite statuse osiguranika – mogu biti nezaposleni, zaposleni kod drugog poslodavca, zaposleni u društvu u kojem su članovi uprave, umirovljenici ili stranci. O navednom statusu ovisit će obveza obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja.

Temeljem čl. 7. točka 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13. – 98/19.), te čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13. – 102/19.), članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava obvezni su se samostalno osigurati, ukoliko nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada kod druge pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici. Obveza osiguranja prestaje brisanjem člana uprave iz sudskog registra. Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu (NN 125/2019) propisano je da sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2020. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2019. godine, koja iznosi 8.742 za statistiku.

Članovi uprave bez uređenog obveznog osiguranja obvezni su se osigurati prema čl. 90. Zakona o doprinosima (NN 84/08-106/18), te se sami prijavljuju na obvezna osiguranja. Obveza prijave na obvezna osiguranja nastaje najkasnije u roku od 8 trebaju podmiriti.

Međutim, članovi uprave nemaju obvezu samostalno se osigurati ukoliko su u radnom odnosu u nekom drugom društvu (ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada) ili obavljaju samostalnu djelatnost, jer imaju već obvezno osiguranje i plaćaju doprinose prema toj osnovi.

Vezano za obračun plaća člana uprave koji je zaposlen u društvu u kojem je na funkciji člana uprave došlo je do promjena. Do sveobuhvatnih izmjena poreznih propisa koji su stupili na snagu 1.1.2017. godine, član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge mogao je biti zaposlen u društvu i imati ugovorenu minimalnu plaću, koja je bila i osnovica za obračun doprinosa.

Od 1.1.2020. godine prema Zakonnu o minimalnoj plaći (NN 118/2018) pravo na minimalnu plaću, imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Međutim, iznimno se ta odredba ne odnosi se na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema posebnim propisima. Dakle, za ove se radnike plaća može utvrditi i u svoti nižoj od minimalne plaće.

Treba naglasiti da je od 1.1.2017. godine došlo do promjene u iznosu osnovice za obračun doprinosa, dok osnovica za oporezivanje može i dalje biti ugovorena plaća. Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu (NN 125/2019) u članku 19. propisana je mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, koja ne može biti niža od 5.682,30 kuna. Mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 6.818,76

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: