danas je 30.9.2023

Rad umirovljenika na pola radnog vremenaArhiva

30.11.2002, 31.05.2019, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Otkaz Ugovora o radu umirovljeniku na pola radnog vremenaArhiva

29.3.2021, Tomislava Furčić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Zaposlenje umirovljenikaArhiva

28.4.2019, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Prekovremeni rad umirovljenikaArhiva

20.4.2019, Lidija Domitrović-Bačić, dipl.oec, ovlašteni računovođa , Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Godišnji obračun plaće umirovljenika

21.11.2017, Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Rad uz mirovinuArhiva

25.4.2019, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Direktor u prijevremenoj miroviniArhiva

25.1.2019, Lidija Domitrović-Bačić, dipl.oec, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Porezna reforma Online razgovor

16.12.2016, Vesna Varšava bacc. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Direktor u inozemnom povezanom društvuArhiva

25.11.2018, Vesna Varšava bacc. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Podnošenje zahtjeva kod prijevremene mirovine člana uprave - direktoraJamstvo

24.11.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Radno vrijeme radnika i obračunavanje zdravstvenog i mirovinskog osiguranjaArhiva

20.8.2021, Kristian Plazonić, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Konačni obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u plaći za 11/2020Online razgovor

19.11.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

UvodJamstvo

1.1.2023, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Izdavanje i upis promjena na Obrascu PKJamstvo

14.2.2018, Izvor: Porezna uprava

Može li umirovljenik raditi po nejednakom rasporedu radnog vremena?

21.1.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračun minimalne plaće za puno i nepuno radno vrijeme u 2022. godini

21.3.2022, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Rad umirovljenikaArhiva

11.5.2021, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračun minimalne plaće za puno i nepuno radno vrijeme u 2022. godiniJamstvo

1.1.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Regres i godišnji odmor za 2017. godinu Online razgovor

18.5.2017, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Stavke u JOPPD obrascu za radnicu koja ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta sa teškoćama u razvojuJamstvo

5.6.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Stanka - Članak 73. (ZOR)Arhiva

1.1.2023, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračunavanje dnevnica za svako zadržavanje i proputovanje u stranu državuArhiva

2.12.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obračun putnog naloga kroz više zemaljaArhiva

24.7.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Službena putovanja u inozemstvo i obračun dnevnicaJamstvo

29.3.2023, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Mogućnosti rada umirovljenikaArhiva

11.6.2021, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Primjer obračuna plaće uz korištenje mjere skraćivanja radnog vremenaArhiva

16.10.2020, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Službena putovanja u inozemstvo i obračun dnevnicaJamstvo

13.3.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima(NN 93/14)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Naknada plaće za vrijeme prekovremenog rada nedjeljom i blagdanomArhiva

7.1.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Direktiva Vijeća Europske unije o zaštiti mladih ljudi na raduArhiva

28.5.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Što se smatra bolovanjem i tko ga određujeJamstvo

1.1.2023, Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec., mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Pregled novina u mirovinskom sustavu od 1. siječnja 2019.

9.1.2019, Ljiljana Marušić, Izvor: Verlag Dashöfer

Pregled novina u mirovinskom sustavu od 1. siječnja 2019.

Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Pravilnik o organizaciji i plaćamaArhiva

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: