danas je 30.9.2023

Input:

Oslobađanje od plaćanje doprinosa na plaću osobe mlađe od 30 godina

9.3.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Zanima me može li poslodavac temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosa kojom se potiče zapošljavanje mladih osoba ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanje doprinosa na plaću u razdoblju od 5 godina ukoliko je osoba koju zapošljava u trenutku sklapanja Ugovora o radu mlađa