danas je 22.7.2024

Input:

Osiguranik koji je stekao uvjete za starosnu mirovinu

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.5 Osiguranik koji je stekao uvjete za starosnu mirovinu

Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 65 godina života I 15 godina mirovinskog staža. U prijelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi. Od 1. siječnja 2030. izjednačavaju se uvjeti za žene i muškarce.

Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja. U 41 godinu staža osiguranja uračunava se staž osiguranja u efektivnom, stvarnom trajanju. Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ne može steći osiguranik koji ispunjava uvjete za redovitu starosnu mirovinu.

Pravo na starosnu mirovinu i starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika stječe se od dana kada su ispunjeni uvjeti za mirovinu i nakon prestanka osiguranja (zaposlenje, obavljanje obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.). Iznimka su osiguranici koji su na osnovi izmijenjenog ugovora o radu nastavili raditi do polovice punog radnog vremena pa mogu i bez prestanka radnog odnosa steći pravo na starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika. Pravo na mirovinu pripada najranije od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa ako je