Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrazac za isplatu i neisplatu plaće

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.2 Obrazac za isplatu i neisplatu plaće

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

U roku od petnaest dana nakon isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine poslodavac je dužan radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/15, 102/15, 35/17) propisani su obrasci. U nastavku se daju obrasci o isplati plaće IP1 i o neisplati plaće NP1, dok će se obrasci o isplati otpremnine prezentirati u dijelu u kojem će se prikazati procedura obračun otpremnine.

Obrazac IP1

OBRAČUN ISPLAĆENE PLAĆE   Obrazac IP1 
I. PODACI O POSLODAVCUTvrtka/Ime i prezime_____________________________Sjedište/Adresa_____________________________________Osobni identifikacijski broj____________________________IBAN broj računa______________ kod __________________  II. PODACI O RADNIKU/RADNICIIme i prezime __________________________________Adresa _______________________________________Osobni identifikacijski broj _______________________IBAN broj računa_____________ kod ______________IBAN broj računa iz čl. 212 zakona kod_____  
III. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI: GODINA _____, MJESEC _____ DANI U MJESECU OD ___ DO ____  
1. OPIS PLAĆE  SATI RADA  I Z N O S  
1.1. za redoviti rad    
1.2. za redoviti rad noću    
1.3. za redoviti rad u dane blagdana ili neradnih dana    
1.4. za prekovremeni rad    
1.5. za prekovremeni rad noću    
1.6. za prekovremeni rad u dane blagdana ili neradnih dana    
1.7. sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće    
2. ostali oblici rada temeljem kojih ostvaruje pravo na uvećanje plaće prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu ili ugovoru o radu i novčani iznos po toj osnovi (sati pripravnosti)    
3. propisani ili ugovoreni dodaci na plaću radnika i novčani iznos po toj osnovi    
4. ZBROJENI IZNOS PRIMITAKA PO SVIM OSNOVAMA PO STAVKAMA OD 1. DO 3.    
5. OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA    
6. VRSTE I IZNOSI DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA KOJI SE OBUSTAVLJAJU IZ PLAĆE    
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: