Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrazac Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada - DNR

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.4 Obrazac Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada - DNR

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Člankom 30. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/2017, 128/2017) propisano je da su poslodavci i isplatitelji plaće i mirovine obvezni voditi Evidenciju o dohotku od nesamostalnog rada za svakog radnika i osobu koja ostvaruje primitke za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciju o dohotku od nesamostalnog rada unose se sve činjenice bitne za obračun i uplatu poreza na dohodak od primitaka po osnovi nesamostalnog rada.

Radi se o evidenciji o dohotku od nesamostalnog rada u koju se kronološkim slijedom unose podaci o svim isplatama po osnovi nesamostalnog rada i obustavljenim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja iz plaće, o porezu i prirezu porezu na dohodak, kako slijedi:

  1. nadnevak isplate odnosno obračuna primitaka (stupac 1)
  2. iznos primitaka nesamostalnog rada (stupac 2)
  3. iznos obračunanih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iz plaće radnika i osoba koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona (stupac 3)
  4. iznos obračunanih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje iz plaće radnika i osoba koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona (stupac 4)
  5. iznos iskorištenog osobnog odbitka (stupac 5)
  6. porezna osnovica (stupac 6)
  7. iznos obračunanog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: