danas je 22.7.2024

Input:

Obračun regresa za godišnji odmor

19.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.14.1.2 Obračun regresa za godišnji odmor

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Zakonska obveza isplate regresa od strane poslodavca prema radniku ne postoji, osim ako to nije regulirano nekim izvorom radnog prava npr. pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorima ili temeljem samog ugovora o radu. Ako niti jednim od prethodno navedenih izvora radnog prava nije propisana obveza isplate regresa, tada ga poslodavac niti ne mora isplatiti radniku.

S druge strane, ukoliko se poslodavac obvezao nekim od izvora radnog prava (kolektivnim ugovorom i/ili pravilnikom o radu i/ili ugovorom o radu) radnicima isplatiti prigodnu nagradu (regres) kao pomoć pri korištenju godišnjeg odmora za 2023. godinu, u tom slučaju to predstavlja obvezu poslodavca.

Dakle, ukoliko niti jednim izvorom radnog prava nije propisana obveza isplate regresa, tada ga poslodavac ne mora isplatiti radniku, ali ako poslodavac