danas je 25.7.2024

Input:

Obračun plaće u 2022. - novosti i izmjene

9.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:36:10

Poglavlja

Visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad. Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu. Redovite godišnje konzultacije sa socijalnim partnerima u pravilu se održavaju u rujnu i listopadu. Zakonom o minimalnoj plaći propisuje se način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezina utvrđivanja i provedba nadzora nad njegovom primjenom. Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

SADRŽAJ:

  • Promjena načina ugovaranja i novi iznos minimalne plaće
  • Prosječna bruto i neto plaća
  • Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja
  • Fond radnih sati za 2022. godinu
  • i min. iznos naknade HZZO
  • Stope i razredi poreza na dohodak od nesamostalnog rada
  • Poduzetnička plaća u 2022. godini

 

 

Predavač

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Ivan Vidas, struč. spec. oec. radno iskustvo krenuo je stjecati kao specijalist za obračun plaća i drugog dohotka u velikim poslovnim sustavima da bi danas karijeru gradio u svijetu financija u međunarodnom okruženju. Kao menadžer kompanije koja se bavi računovodstvom, obračunom plaća i HR -om svakodnevno se bavi pitanjima privlačenja novih zaposlenika, kreiranja financijskih paketa, provođenja intervjua, razvoja djelatnika te sveopćom HR politikom. Autor je brojnih članaka iz područja financija, HR-a i radnog prava koji su objavljeni u vodećim časopisima koji pokrivaju ta područja. Aktivan je mentor pripravnicima i osobama bez radnog iskustva koje zanima svijet financija i radnog prava. Od strane njemačke certifikacijske kuće dodijeljen mu je certifikat stručnjaka za radno pravo.