danas je 24.2.2024

Input:

Obračun neplaćenog dopusta i novine prema novom Zakonu o radu

11.10.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.19.1.3 Obračun neplaćenog dopusta i novine prema novom Zakonu o radu

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Odredbom članka 87. stavka 1. Zakona o radu propisana je mogućnost da poslodavac radniku na njegov zahtjev odobri neplaćeni dopust za koje vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

Zakon o radu ne navodi razloge zbog kojih poslodavac može odobriti neplaćeni dopust, kao niti vremensko ograničenje trajanja dopusta, već je navedeno prepušteno odluci poslodavca, odnosno dogovoru između poslodavca i radnika.

Za vrijeme neplaćenog dopusta radni odnos se ne prekida, već prava i obveze iz radnog odnosa miruju, ako zakonom nije drugačije određeno. To konkretno znači da se sadržaj radnog odnosa faktično ne ostvaruje, odnosno da se za vrijeme trajanja dopusta ne mogu stjecati ni prava ni obveze iz radnog odnosa.

Međutim, za vrijeme dopusta zadržavaju se postojeća prava i obveze iz vremena koje je prethodilo dopustu te se ista nastavljaju nakon