danas je 26.9.2023

Input:

Obračun bolovanja na teret HZZO-a u 2023. godini

24.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od osnovice osiguranja za određene slučajeve bolovanja propisane Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13 i 98/19; dalje: ZOZO) i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 152/22).

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: PNR) utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite (izabrani doktor obiteljske/opće medicine i zdravstvene zaštite žena). Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite utvrđuje dužinu trajanja PNR osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u skladu sa medicinskom indikacijom. Dakle, za utvrđivanje početka ili prestanka privremene nesposobnosti za rad isključivo je nadležan izabrani doktor.

Razdoblje PNR za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u skladu sa ZOZO-om, dokazuje se izvješćem o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite.

Tiskanica je dostupna i na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), pod "Tiskanice HZZO-a", pod naslovom "Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad".

Pravo na naknadu plaće za vrijeme PNR, osiguranik ima sve dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ne utvrdi da je sposoban za rad ili dok mu ocjenom nadležnog tijela vještačenja, odnosno Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nije utvrđena invalidnost zbog opće nesposobnosti za rad ili profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno potpuni ili djelomični gubitak radne sposobnosti te smanjena radna sposobnost uz