Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Novosti u podnošenju prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u elektroničkom obliku

22.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.20.1.3 Novosti u podnošenju prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u elektroničkom obliku

Ivan Vidas struč.spec.oec.

Dana 15. rujna 2021. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN 94/2021). Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020. godine unesene su novine u sustav ovrhe, posebno u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Kao novina ističe se elektronifikacija. Donesen je i Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku kojim su određene daljnje osnove elektroničke ovrhe.

Iako Pravilnik o obrascima još nije bio stupio na snagu, 24. kolovoza 2021. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku te objavljen u Narodnim novinama broj 94/21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 94/21) stupio je na snagu 15. rujna 2021. Propisuje važne novosti u pokretanju ovršnih postupaka.

Prema izmijenjenom Pravilniku pokretat će se budući ovršni postupci isključivo na propisanim obrascima, i to:

- ovršni postupci na

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: