danas je 30.9.2023

Input:

Nove zakonske odrednice za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu prema Uredbi o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

19.1.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Nova Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 151/14.) stupila je na snagu 01. siječnja 2015. godine i dodatno je uskladila normativne odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13.), i to kako zbog postojećih nesuglasja između pojedinih odredbi toga Zakona, tako i radi usklađenja sa odredbama drugih zakona - sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, sa Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima, sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakonom o prof. rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pa i s pojedinim odredbama Zakona o radu. Ovdje ćemo se više osvrnuti na neke najaktualnije značajke Uredbe, posebice na onaj dio koji se odnosi na novi krug ovlaštenika za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu.

Obiteljska mirovina i životno partnerstvo

Naime, ono što se posebno ističe kao aktualna materija ove Uredbe je usklađivanje Zakona o mirovinskom osiguranju sa odredbama Zakona o životnom partnerstvu osoba istoga spola (Narodne novine 92/14). U tom