danas je 30.9.2023

Input:

Nove odredbe o starosnoj mirovini prema Uredbi o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

21.1.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 151/14.) stupila je na snagu 01. siječnja 2015. godine i dodatno je uskladila normativne odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine 157/13.) , i to kako zbog postojećih nesuglasja između pojedinih odredbi toga Zakona, tako i radi usklađenja sa odredbama drugih zakona. Ovdje ćemo se više osvrnuti na neke najaktualnije značajke Uredbe, posebice na onaj dio koji se odnosi na određene novosti kod starosne mirovine.

U tom smislu možemo na početku samo napomenuti kako su člankom 5. Uredbe dopunjene odredbe članka 27. Zakona o mirovinskom osiguranju koje se odnose na staž osiguranja i mirovinski staž, te iste sada omogućuju jednaku dostupnost pravima iz mirovinskog osiguranja i onim osiguranicima koji rade sa nepunim radnim vremenom na onaj način kako je to omogućeno i osiguranicima koji rade s punim radnim vremenom. Ovo je u ostalom i u skladu sa intencijom odredbi članka 62. i 63. važećega Zakona o radu (NN 93/14).

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike i prijevremena starosna mirovina zbog stečaja

Što se tiče starosne mirovine, člancima 6. i 7. Uredbe