danas je 22.7.2024

Input:

Nova kategorija osiguranika u mirovinskom osiguranju

29.1.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o doprinosima (Nar. nov. br.: 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 148/13., 41/14. i 143/14., u daljnjem tekstu: ZD) propisane su određene olakšice za poslodavce koji zapošljavaju mlade osobe. Člankom 7. točkom 54. ZD-a mlada osoba je definirana kao fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Na temelju odredaba ZD-a te na temelju odredaba Pravilnika o doprinosima (Nar. nov. br.: 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13. i