danas je 1.10.2023

Input:

Neplaćeni dopust - Članak 87. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9.15 Neplaćeni dopust – Članak 87. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust.

(2) Za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.


Neplaćeni dopust institut je radnog prava sličan plaćenom dopustu, ali se kod njega ne traže nikakve posebne