danas je 22.7.2024

Input:

Neisplata plaće i uskrata isplate dijela plaće

19.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.12.1.2 Neisplata plaće i uskrata isplate dijela plaće

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Sukladno odredbi članka 15. stavka 1. točke 8. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) svaki ugovor o radu mora sadržavati i odredbu o bruto plaći, uključujući i bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad kao i razdobljima isplate tih primanja i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo.

Dakle, plaća radnika mora biti određena (na način da je ugovorom o radu utvrđen njen iznos) ili odrediva (na način da je ista utvrđena kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu na koje upućuje ugovor o radu). Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu.

Poslodavac koji nije u obvezi donošenja pravilnika ili osnove i mjerila njime nije uredio, dužan ih je ugovoriti ugovorom o radu sklopljenim s radnikom. Pri tome, osnove i mjerila za isplatu plaće radnika ne mogu biti poslovna tajna.

U smislu odredbe