danas je 24.2.2024

Input:

Na koji način izmijeniti odredbe ugovora o radu?

6.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.21.1.2 Na koji način izmijeniti odredbe ugovora o radu?

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Ugovor o radu može se promijeniti na način na koji je sklopljen, odnosno suglasnošću njegovih ugovornih strana (poslodavca i radnika), sklapanjem novog ugovora o radu ili aneksom postojećeg ugovora. Pri tome je važno napomenuti da izmjena mora biti rezultat suglasnosti samo onih ugovornih strana koje su sklopile i osnovni ugovor, u kojem ga smislu potpisuju isključivo radnik i poslodavac.

Promjena bilo kojeg sastojka ugovora može biti ugovorena kao stalna ili kao privremena, odnosno može se ugovoriti na određeno i na neodređeno vrijeme.

Ugovor o radu predstavlja temeljni institut radnog prava čijim sklapanjem nastaje radni odnos. Ugovor o radu sklapa se u pisanoj formi. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23, dalje: ZOR) propisuje koje podatke mora sadržavati svaki ugovor o radu, odnosno propisuje obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu.

Uz osobne podatke stranaka, ugovor o radu mora sadržavati podatke o mjestu rada, nazivu posla, danu početka rada, očekivanom trajanju ugovora u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, otkaznim rokovima, osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo, trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 151/2022), koje su stupile na snagu početkom 2023. godine, nije propisana obveza usklađivanja prethodno sklopljenih i važećih ugovora o radu.

Međutim, ukoliko bi nastupila potreba izmjene bilo kojeg bitnog sastojka ugovora o radu, sukladno mišljenju Ministarstva rada, ugovorne strane, u okviru takve