danas je 24.2.2024

Input:

Korištenje službenog vozila i isplata troškova prijevoza na posao

21.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Je li se u istom razdoblju može obračunati dar u naravi za korištenje službenog vozila u privatne svrhe te u istom tom razdoblju isplatiti trošak prijevoza na posao i sa posla?

Odgovor:

Pravilnika o porezu na dohodak. Odredbe izmijenjenog Pravilnika koje se odnose na povećanje određenih neoporezivih iznosa primitaka stupile su na snagu 1. listopada 2022. godine.

S prvim danom 2023. godine, odnosno stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 156/22.) riječi i iznosi izraženi u kunama zamijenjeni su riječima i iznosima u eurima. Nastavno na navedeno